2 September 2021

MVVP’s employment department organizes free webinars on current employment related topics

The following topics will be discussed:

  • Harassment and other psychosocial risks in the workplace: how should the employer (re)act: 17 September 2021
  • Well-being in new normal times: 1 October 2021
  • Work incapacity of employees: 15 October 2021
  • Manifestly unreasonable dismissal: 29 October 2021

Interested to attend one or more of these webinars?
You will find more details and the registration link below.

Voor de meesten is de vakantie intussen voorbij en keren we stilaan terug naar een normale situatie op de werkvloer.
Het departement arbeidsrecht van MVVP wenst dit aan te grijpen om u haar nieuwe cyclus van gratis online-opleidingen voor te stellen.
Hierbij zullen om de twee weken, telkens door een lid van ons departement, een webinar van maximum 45 minuten worden gegeven over actuele sociaaljuridische onderwerpen.
Deze onderwerpen worden op een praktische wijze behandeld, waarbij zo veel mogelijk concrete situaties besproken worden.
Onze opleidingen zijn specifiek bedoeld voor de ondernemingswereld (RH-verantwoordelijken en -medewerkers, bedrijfsleiders, bedrijfsjuristen, …).
Na de presentatie krijgen de deelnemers uiteraard de mogelijkheid om hun vragen te stellen.
De deelname is gratis, maar u dient zich wel op voorhand te registreren.
Hierna vindt u ons programma voor de maanden september en oktober.

Vrijdag 17  september 2021 – 12u30: Pesterijen en andere psychosociale risico’s op de werkvloer

psychosociale risico’s op de werkvloer. De meeste werkgevers werden reeds geconfronteerd met situaties van mogelijke pesterijen op de werkvloer. Vaak weet de werkgever echter niet hoe hij op zulke situaties moet reageren. Aan de hand van de wetgeving en de rechtspraak, zullen wij ons buigen over de praktische maatregelen die de werkgever moet of mag nemen. Welke maatregelen dient de werkgever te nemen ter bescherming van het slachtoffer? Mag hij (moet hij) maatregelen nemen t.a.v. de vermeende dader (overplaatsing, ontslag)? Hoe zit het weer met de ontslagbescherming? Wat is de burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de werkgever wanneer hij nalaat om de gepaste maatregelen te nemen?

Vrijdag 1 oktober 2021 – 12u30: Welzijn in nieuwe normale tijden

Elke werkgever is verantwoordelijk voor het welzijn van zijn werknemers.  Hiertoe neemt hij de nodige maatregelen inzake arbeidsveiligheid, de bescherming van de gezondheid, de psychosociale aspecten van het werk, de ergonomie, de arbeidshygiëne en de verfraaiing van de arbeidsplaatsen. Hoe dient de werkgever praktisch ten aanzien van uitzendkrachten, telewerkers en consultants deze opdracht in te vullen?  Dit Webinar reikt U de nodige handvaten aan om alle praktische vragen betreffende deze thematiek te beantwoorden.

Vrijdag 15 oktober 2021 – 12u30: Arbeidsongeschiktheid van werknemers

Hoe kan een werkgever een arbeidsongeschikte werknemer benaderen en wat kan de werkgever ondernemen om hem terug (geleidelijk) het werk te laten hervatten, al dan niet in een aangepaste functie? Hoe verloopt de re-integratieprocedure? Wat wordt van de werknemer verwacht en beschikt hij over enig verhaal tegen een beslissing van de arbeidsarts waarin hij zich niet kan vinden? Kan een werknemer tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid ontslaan worden? Wat zijn de risico’s hieraan verbonden? Wanneer is er sprake van medische overmacht? Een antwoord op deze vragen zal in dit webinar gegeven worden.

Vrijdag 29 oktober 2021- 12u30: Het kennelijk onredelijk ontslag

Een kennelijk onredelijk ontslag (cao n°109) kan voor uw onderneming niet alleen een niet te onderschatten financiële impact hebben maar ook zowel intern als extern haar imago aantasten. Deze regelgeving geeft de ontslagen werknemer het recht om de redenen van zijn ontslag te vragen aan de werkgever.

Maar wat wordt er onder het begrip “kennelijk onredelijk ontslag” verstaan? Hoe bereidt u best een ontslag voor om te vermijden dat dit als een kennelijk onredelijk ontslag wordt beschouwd? Welke zijn de risico’s die hieraan verbonden zijn voor de werkgever?

U kunt zich nu reeds inschrijven voor deze sessies of een aantal hiervan, via deze link.
Per sessie ontvangt u een afzonderlijke uitnodiging, zodat u zich dan alsnog kunt inschrijven.
Verder zullen wij op de hoogte houden van de onderwerpen die in de volgende reeks zullen worden behandeld.

 

share this news