23 February 2022

E-commerce en de arbeidsdeal is ook een verhaal van vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid

Met de arbeidsdeal is al veel gezegd over het wegvallen van de kwalificatie als nachtarbeid voor de prestaties verricht tussen 20uur en middernacht voor de e-commerce sector. Op zich een goed initiatief. Maar er is mogelijks wel een fiscaal nadeel aan verbonden. Werken tussen 20 uur en middernacht telt nu mee als prestaties verricht om de zogenaamde één derde – norm te behalen die, naast het betalen van een nachtpremie, nodig is om een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid te kunnen toepassen. Het wegvallen van die uren als nachtarbeid kan mogelijks belangrijke financiële gevolgen hebben.

U leest er meer over in het aangehechte artikel hier van Karlien Clerebaut en Gunther Valkenborg.

 

share this news